1

Mã số xe các tỉnh - An Overview

News Discuss 
Như vậy, khi thực hiện thủ tục sang tên xe khác tỉnh thì bắt buộc người sang tên phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe. Như vậy, sang tên xe khác tỉnh sẽ phải đổi cả biển số mới. Người dân được quyền bầu https://gi-xe-raize16048.blogcudinti.com/21517090/not-known-factual-statements-about-mã-số-xe-các-tỉnh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story